Priser & Betalingsbetingelser

Priser:

Hele Huset:

Lille Sal:

Lille Sal til møde:

3.200,- kr.

1.700,- kr.

1.000,- kr.

 

Rengøring:      0,- kr.

Ovenstående priser er inklusive 25% moms.

 

Betaling:

Der skal forudbetales 1.000,- kr. af den aftalte leje, inden 14 dage fra modtagelse af kontrakt.
Restbeløbet skal indbetales, senest 14 dage før nøgleudlevering.