Lokaler og faciliteter

Her finder du informationer om vores lokaler og faciliteter.

Har du brug for yderligere detaljerede tegninger, andre eksempler på bordopstillinger eller andet, er du meget velkommen til at kontakte Peter.